Novo vozilo za ajdovsko urgenco

datum: 19.10.2018
kategorija: Novice

Zdravstveni dom Ajdovščina je danes prevzel v upravljanje novo vozilo urgentnega zdravnika, saj je sedanje že precej iztrošeno. Nabavilo se je vozilo SUV 4 x 4 znamke Škoda za 25.868,32 €, postopke pa je peljala Občina Ajdovščina.

Občina Ajdovščina je bila junija uspešna na javnem razpisu Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji. Ministrstvo je za nabavo vozilo urgentnega odobrilo 16.752 € pod pogojem, da kot soinvestitorja sodelujeta tudi občina in zdravstveni dom. Občina Ajdovščina je potem izvedla postopek javnega naročila in prejela eno ponudbo za končno ceno 25.868,32€ (z DDV). Občina Ajdovščina je primaknila 5.000 €, Zdravstveni dom Ajdovščina pa še 4.115 €, ki bo poskrbel tudi za nadgradnjo. Vozilo mora biti seveda ustrezno opremljeno, z defibrilatorjem, nujnimi pripomočki in zdravili ter komunikacijsko opremo.

Zdravstveni dom Ajdovščina potrebuje vozila za različne namene kot so reševanja ponesrečencev na terenu, prevozi bolnikov v druge zdravstvene ustanove, prevoz urgentnega zdravnika, izvajanje patronažne službe in podobno. Ker je ekipa nujne medicinske pomoči s svojim vozilom pogosto na terenu, je velikokrat potrebno tudi posredovanje zdravnika z ustrezno opremljenim vozilom.