Bager na Dobravskem polju

datum: 18.10.2018
kategorija: Novice

V Dobravljah je v polnem zamahu eden večjih projektov v zadnjih letih. Na novo bosta zgrajeni čistilna naprava in kanalizacija, hkrati bo obnovljen vodovod, sočasno napeljana optika, po zaključku zemeljskih del pa bo zgrajen nov pločnik od doma krajanov do središča vasi ter urejeno parkirišče pred pošto.

 Veduto Dobravskega polja krasijo delovni stroji, ki pa hitro napredujejo ter izkopane luknje, v katere nameščajo cevi, tudi takoj zasipajo, tako da ne motijo sprehajalcev na priljubljenih tamkajšnjih poteh. Velika investicija v novogradnjo kanalizacijske infrastrukture hitro napreduje. Trenutno se gradi glavni kanalizacijski vod od središča vasi do čistilne naprave, ki bo postavljena ob križpotju poljskih poti, ob potoku na Dobravskem polju. Sočasno pa teče tudi postopek javnega naročila za tehnološko opremo čistilne naprave. Sledila bo izgradnja objekta za čistilno napravo, nameščanje opreme, nato pa se bo gradilo še kanalizacijske priključke do objektov ter obnavljalo vodovod, kjer bo to potrebno. Občini pa je tudi že uspelo pridobiti soglasja lastnikov zemljišč ob cesti skozi Dobravlje – na območju od doma krajanov do križišča pri železniški postaji – tu bo namreč po zaključku investicije v komunalno infrastrukturo zgrajen še pločnik.