Še zadnja seja Občinskega sveta

datum: 28.09.2018
kategorija: Novice

Na svoji 33. redni seji in zadnji v tem v mandatu se je včeraj sešel ajdovski občinski svet in obdelal kar 16 točk dnevnega reda. Najprej pa so potrdili mandat novi svetnici – Darji Kravos (NSi), ki je nadomestila Matejo Jerkič (selitev v drugo občino).

Ker se je letos izteklo obdobje veljavnosti Strategije za mlade, je Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju z občino pripravil novo strategijo (za obdobje petih let). Namen strategije je vzpostaviti dolgoročno sistemsko podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti v občini. Pokriva 8 področji, ki zadevajo mlade, od izobraževanja in zaposlovanja do informiranja, za katere je predvidenih 39 ukrepov. Kar 19 ukrepov je novih, nanašajo pa se prvenstveno na stanovanjsko področje, socialo in vključevanje mladih v odločanje na lokalni ravni. Ukrepi so namenjeni mladim od 15 – 29 let, teh pa je v občini približno 15 %.

Strategija med drugim predvideva, da se tudi v naslednji izvedbi Moje pobude (participativnega proračuna) ohrani posebna kategorija za mlade. Kot izhaja iz zaključnega poročila o Moji pobudi, so bili mladi zelo solidno zastopani, posebej na podeželju, in jim torej ni vseeno, v kakšnem okolju živijo. Vilko Brus, predsednik Komisije za vloge in pritožbe občanov, ki je bdela  nad projektom, je Mojo pobudo označil za enega večjih dosežkov celotnega mandata. Občina Ajdovščina je namreč z Mojo pobudo orala ledino v Sloveniji in tudi dejansko izpeljala vse projekte iz prve izvedbe, kar je povečalo zaupanje občanov do neposrednega odločanja o proračunskem denarju.

Svetnice in svetniki so kot predstavnika ustanovitelja, se pravi občine, v svet zavoda Ljudske univerze Ajdovščina imenovali Suzano Krašna in Izidorja Peljhana, v svet  Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Dašo Slokar in Mateja Furlana, v svet Lavričeve knjižnice  Jožefa Krečiča, kot predstavnici uporabnikov pa še Bojano Pižent Kompara in Jasmino Likar Štinjek.