Po lepi novi cesti v svet

datum: 10.09.2018
kategorija: Novice

Zaključena je investicija v obnovo ceste od Podkraja proti Bukovju. Tik pred koncem je obnova ceste skozi Plače. V oktobru pa se bo pričelo z urejanjem dovozne ceste do športnega igrišča v novem naselju na Planini.

Še preostalih 700 metrov občinske ceste, ki iz Podkraja zavije proti Bukovju, je prenovljenih. Občina Ajdovščina je tako dokončno uredila svoj del do občinske meje, ki v skupni dolžini meri 2.100 metrov.    V sklopu investicije so bili urejeni odvodnjavanje, propusti in bankine ter zaključna asfaltna prevleka. Naložbo v vrednosti 100.000 evrov je v celoti poravnala Občina Ajdovščina, gradilo je podjetje Kolektor CPG. Urejene ceste so veseli domačini iz Podkraja in okoliških vasi, ki se dnevno vozijo v Postojno. Investicija pa je pomembna tudi zaradi turističnega povezovanja, saj obiskovalci radi iščejo stranke poti, prav ta cesta pa povezuje našo deželo s Predjamskim gradom in Postojnsko jamo. Od občinske meje so ostali še štirje kilometri makadamske ceste, zdaj je torej na potezi Občina Postojna.  

Podjetje Kolektor CPG obnavlja tudi cesto skozi Plače, investicija je tik pred zaključkom. Cesto, ki je bila na več mestih slaba, udrta ali kako drugače poškodovana, se prenavlja po odsekih, vendar temeljito. Nevarne odseke se je saniralo z zamenjavo slabega nosilnega terena z novo podlago – kamnitimi zložbami, nato se je površino na novo asfaltiralo. Prenovo je v celoti financirala Občina, pogodbena vrednost del je 35.000 evrov.

V oktobru pa se bo pričela obnova dovozne ceste do športnega igrišča v novem naselju na Planini. Na pobudo krajevne skupnosti se bo uredilo 160 metrov ceste – ob asfaltni prevleki še ureditev meteorne kanalizacije z ponikovalnico. Ocenjena vrednost naložbe je 36.000 evrov, poravnala jo bo Občina Ajdovščina, postopek izbire ponudnika je v zaključni fazi.

Omeniti velja še zanimiv načrt prenove ceste od železnice do mosta čez Vipavo pod Brjami, z namenom preprečevanja stalnih poplav bo cesta za 1,5 metra dvignjena. Gre za večjo investicijo, projektanti so jo ocenili na okoli 350.000 evrov, cesto pa bodo dvignili delno z nasipom, delno pa z betonskimi škatlastimi propusti, zaradi prelivanja vode. Občina bo za naložbo iskala nepovratna evropska sredstva.