70 let Lovske družine Čaven

datum: 31.08.2018
kategorija: Novice

V lovski koči v Gojačah bodo v soboto popoldne obeležili 70 letnico Lovske družine Čaven. Lovišče obsega 3.600 lovnih površin, na katerih 64 lovcev gospodari s pisano živalsko združbo - od race mlakarice do muflona.

Lovišče družine se razteza čez krajevne skupnosti Črniče – Ravne, Malovše – Gojače, Potoče – Kamnje, Selo, Vrtovin, Batuje in Zalošče, od reke Vipave in zadrževalnika Vogršček na dnu doline pa vse do roba Čavenskega pogorja (od 79 m do 1246 m nadmorske višine).

V 70 letih se je precej spremenil že sam odnos do lova na splošno, radikalne spremembe pa je v tem času doživela tudi divjad - zaradi mehaniziranega kmetijstva in pretirane uporabe zaščitnih sredstev sta mala divjad in perjad iz doline praktično izginili, na srečo pa je lovišče krajinsko dovolj razgibano, da so se lovci lahko usmerili na veliko divjad. Vendar si prizadevajo za vrnitev male divjadi v lovišče in že beležijo prve uspehe. Redno vzdržujejo in zalagajo številna krmišča, vsako leto očistijo več kilometrov lovskih stez, večje površine grmišč in gozdnega roba, za kar potrebujejo 1.200 delovnih ur letno.

V lovišču imajo postavljenih 64 lovskih prež, v gorskem delu vzdržujejo dva bivaka (Bajčova luknja in Črna peč), v Gojačah so v letu 1992 dogradili lovsko kočo. V spodnjih prostorih imajo urejeno zbiralnico za divjačino, zgornje prostore pa v prostih terminih oddajajo za družabne dogodke, kar predstavlja dobrodošlo ponudbo v tem delu občine. Premorejo tudi strelišče za streljanje glinastih golobov.