Šolniki in lokalna skupnost

datum: 27.08.2018
kategorija: Novice

Dopoldan je v Dvorani prve slovenske vlade potekalo izobraževanje za učitelje ajdovskih osnovnih in srednje šole. Ob tej priložnosti je Rotary klub Ajdovščina vsem petim osnovnim šolam doniral sredstva za nakup glasbenih inštrumentov.

Izobraževanje pedagoških delavcev Namen izobraževanja, ki ga je organizirala Občina Ajdovščina, je stkati tesnejšo vez med pedagoškimi delavci in lokalno skupnostjo. Uvodni nagovor je pripadel županu Tadeju Beočaninu, ki je v razmislek pedagoškim delavcem ponudil vizijo strategije gospodarskega razvoja naše občine, ki bo do leta 2030 postalo prepoznavno, učinkovito, konkurenčno, zeleno in življenju prijazno gospodarsko, politično in kulturno središče Vipavske doline. Poudaril je, da bodo današnji učenci kreatorji teh načrtov, zato je smiselno, da njihovi učitelji dobro poznajo lokalno skupnost in njene potrebe.

 

Rotary klub Ajdovščina je priložnost izkoristil za slovesno razdelitev donacij – letošnje leto se namreč posvečajo prav pomoči osnovnim šolam, na področjih, kjer sistemska sredstva ne zadostujejo ali pa jih sploh ni. Tako je vsem petim ajdovskim osnovnim šolam zakladnik Rotary kluba Ajdovščina Peter Marc izročil čeke, vsaki 1.200 evrov, za nakup didaktičnih glasbil.  

Izobraževanje pedagoških delavcev Prvo izobraževanje za pedagoške delavce ajdovskih osnovnih in srednje šole je učiteljem ponudilo vrsto zanimivih informacij: predstavniki občinske uprave so postregli s splošnimi demografskimi podatki, predstavnica Zavoda za zaposlovanje je ponudila podatke o zaposlovanju, o potrebah domačega obrtništva in podjetništva je govoril predsednik Obrtne zbornice Ajdovščina, direktorica Ljudske univerze Ajdovščina pa je predstavila anketo o željah zaposlovalcev v zvezi z delavci. Sledila je razprava o kompetencah mladih za učinkovito integracijo v družbo in na lokalni trg dela, nato pa še praktični primeri o načinu osvajanja splošnih kompetenc.