Fizioterapija septembra na Ribnik

datum: 02.08.2018
kategorija: Novice

Prostori, kamor se bosta selila fizioterapija in Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Ajdovščina, so gradbeno zaključeni. Dejavnosti se bosta selili v nove prostore še pred koncem septembra.

Gradbena dela znotraj prostorov na naslovu Bevkova 13 so zaključena. Potrebno je še urediti okolico – dokončati streho, tlakovati dvorišče, asfaltirati ter zarisati parkirišča. Naročena je tudi že notranja oprema. Nabavlja se pohištvo, tudi za potrebe Centra za krepitev zdravja, ter specialno opremo za fizioterapijo. Do sredine septembra bodo pohištvo in oprema nameščeni, nato sledi selitev dejavnosti iz Zdravstvenega doma v nove prostore.

Občina Ajdovščina in Zdravstveni dom Ajdovščina sta na javnem razpisu ministrstva za zdravje pridobila kar dobrega pol milijona nepovratnih evrov za potrebe Centra za krepitev zdravja. Zdravstveni dom je pridobil sredstva za programe za naslednji dve leti, Občina Ajdovščina pa še 200.000 evrov za ureditev prostorov.

Center za krepitev zdravja že deluje v okviru Zdravstvenega doma Ajdovščina. Gre za enega boljših novih preventivnih programov, ki nadgrajuje obstoječe preventivne zdravstvene dejavnosti in promocijo zdravja nasploh. Dodana vrednost centrov je predvsem povezovanje z ostalimi akterji na lokalnem nivoju, ki na različne načine delujejo na področju krepitve zdravja. To so na primer različna društva za zdrav življenjski slog, pa tudi delovne organizacije, izobraževalne ustanove in ostali, ki lahko pripomorejo k izboljšanju zdravja prebivalstva v lokalnem okolju.