Občina Ajdovščina bo partner v dveh čezmejnih projektih Interreg

datum: 25.07.2018
kategorija: Novice

Odbor za spremljanje programa sodelovanja Interreg Italija - Slovenija je danes (25. julija) potrdil prednostne lestvice strateških projektov. Na razpis je prispelo 11 projektih predlogov, odbor je odobril sofinanciranje osmih v skupni vrednosti dobrih 21 milijonov evrov. V dveh od teh kot partner sodeluje tudi Občina Ajdovščina.

 

Program sodelovanja Interreg Italija - Slovenija se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, njegov cilj pa je »spodbujanje inovativnosti, trajnosti in čezmejnega upravljanja za oblikovanje bolj konkurenčnega in povezanega življenjskega okolja«.

Vsi programi, ki se izvajajo v okviru kohezijske politike, morajo prispevati k strategiji EU za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter k doseganju gospodarske, socialne in teritorialne kohezije. Kot takšna je odbor prepoznal tudi projekta GREVISLIN in CROSSIT SAFER, v katerih kot partner sodeluje Občina Ajdovščina.

Pri prvem gre za zeleno infrastrukturo, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah, vodilni partner v projektu pa je Regijska razvojna agencija severne Primorske. Vrednost projekta znaša nekaj manj kot tri milijone evrov, poltretji milijon pa bo priteklo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Pri projektu CROSSIT SAFER gre za čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo za varnejšo regijo. Vodilni partner je Civilna zaščita Furlanije Julijske krajine. Vrednostno je projekt podoben GREVISLIN-u.