Na glasovanje se je uvrstilo 56 pobud

datum: 11.06.2018
kategorija: Novice

Potem ko so strokovne službe Občine Ajdovščina pregledale vseh 75 pobud v okviru participativnega proračuna za leti 2019 in 2020, najprej glede izvedbene ustreznosti (lastništvo zemljišč, Natura 2000 …), potem pa še zaradi finančnega ovrednotenja, je zadnje sito opravila Komisija za vloge in pobude občanov in na glasovanje uvrstila 56 pobud.

Glasovanje o pobudah bo potekalo v četrtek, 14. junija 2018 od 17. do 19. ure (predčasno) in v nedeljo, 17. junija 2018 od 8. do 12. ure, po vseh krajevnih skupnostih.

Glasovalno pravico imajo vsi občani, ki bodo do dne glasovanja dopolnili 15 let. Glasujejo na sedežu svoje krajevne skupnosti, predložiti pa morajo osebni dokument.

Največ pobud (12) bo na glasovnici za območje Dolina – zahod (skupna vrednost 254.000 €), na območju Ajdovščina - mesto se je na glasovanje uvrstilo 9 pobud v skupni vrednosti 120.800 €. Na območju Gora bo na glasovnici 7 pobud v skupni vrednosti do 102.000 €. Na območju Vipavski griči bo pobud 9, njihova skupna vrednost do 122.564 €. Območje Dolina - vzhod bo imelo 5 pobud s skupno vrednostjo 74.500 €. Na območju Dolina - center bo pobud na glasovnici 7, skupna vrednost pa 113.550 €.

V skupini Mladi je komisija na glasovnico uvrstili 7 pobud, skupna vrednost znaša 104.400 €, na voljo pa je 60.000 €. O teh pobudah bodo glasovali mladi med 15. in 29. letom po celi občini.

Skupno se je torej na glasovanje uvrstilo 56 pobud v skupni vrednosti 891.814 €. V proračunih za prihodnji dve leti je za projekt na voljo 420.000 €, po 60.000 € za vsako območje (+ mladi).

Sezname pobud za vsako območje in podrobnosti o glasovanju bodo prejela vsa gospodinjstva v občini.