Pet primorskih e-občin

datum: 30.04.2018
kategorija: Novice

Med petimi primorskimi občinami, ki bodo letos najele električne avtomobile, je tudi ajdovska. Vozilo bo namenjeno brezplačnemu prevozu starejših oseb po njihovih opravkih.

Ideja o skupni akciji primorskih občin za e-mobilnost je zaživela v okviru projekta CitiEnGov, s katerim želi EU pospešiti trajnostni razvoj in zeleni turizem. Občine bodo imele električna vozila v triletnem poslovnem najemu, kasneje pa jih lahko odkupijo. S tem ukrepom želijo navdušiti tudi druge - občane, podjetja, zlasti pa mlade.

Občina Ajdovščina bo električno vozilo namenilo projektu Sopotnik za brezplačne prevoze starejših ljudi po nujnih opravkih, denimo na zdravniške preglede in podobno. Javni prevozi s podeželja v mesto so bolj redki, za starostnika je težava že prevoz z Ribnika do zdravstvenega doma ali lekarne. Storitev bo na voljo septembra.