Poslovna cona Pod železnico se širi

datum: 22.03.2018
kategorija: Novice

V teku je druga faza projekta opremljanja poslovne cone Pod železnico – ureja se komunalna infrastruktura in glavna cesta skozi cono, vzporedno s hitro cesto. Občini je uspelo pridobiti nepovratna sredstva Evropskega Sklada za regionalni razvoj za kar 90 % vrednosti projekta.

 

Poslovna cona Pod železnico se nahaja na zahodni strani mesta, gre za pretežno ravno, delno zazidano površino med hitro cesto in železniško progo. Celotno območje meri dobrih 8 hektarjev, približno polovica je še nezazidanih površin, namenjenih poslovno-gospodarskim dejavnostim. Delno je bila že komunalno opremljena, zdaj pa se ureja še preostale tri hektarje.

logoMGRTObčina želi z naložbo razširiti ponudbo primernih, prometno dobro dostopnih in komunalno opremljenih območij za opravljanje proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest. V sklopu 2. faze naložbe bo urejena kanalizacija komunalnih odpadnih in meteornih voda, vodovodno in hidrantno omrežje, prometno omrežje, javna razsvetljava ter elektro in TK omrežje. Hkrati pa podjetje Adriaplin že pripravlja projektno dokumentacijo za plinovodno omrežje. V izgradnji je osrednja cesta skozi poslovno cono, medtem ko se za dostopne ceste do posameznih parcel ureja projektno dokumentacijo. Gradi podjetje Stopar iz Lokavca, ki je na javni razpis za izbiro izvajalca oddalo najugodnejšo ponudbo. Vrednost pogodbe znaša 287.000 evrov, kar 90 % sredstev za upravičene stroške je občini uspelo pridobiti preko razpisa MGRT – operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

logoEu1Trenutno je lastnik večjega dela območja Občina Ajdovščina, vendar bo aprila izvedena parcelacija območja, nakar gredo parcele v prodajo.