Minister Gašperšič na obisku

datum: 05.03.2018
kategorija: Novice

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič se je s predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) med obiski občin, v katerih potekajo investicije v državno cestno omrežje, v petek zaustavil tudi v Ajdovščini. Ogledal si je delovišče krožišča na Goriški cesti, za katero država namenja 530 tisoč evrov.

S krožiščem se rešuje zapleten splet cest in križišč med Goriško cesto, Prešernovo ulico in cesto v Lokavec. Rekonstrukcija državne ceste je potegnila za seboj tudi prestavitev vseh podzemnih vodov in še transformatorske postaje povrhu. Sledila bo še ureditev prehodov za pešce in kolesarje, izgradnjo pločnika in postavitev javne razsvetljave. Dela bodo predvidoma zaključena konec aprila. Minister Gašperšič je županu Beočaninu ob ogledu zagotovil, da bo letos objavljen tudi razpis za gradnjo še enega krožišča v tem delu Ajdovščine in sicer na križišču Goriške ceste z obvoznico (pri letališču).

 

Poleg tega je v teku še nekaj naložb, denimo gradnja križišča v Selu v skupni vrednosti 195 tisoč evrov. Prispevek DRSI znaša 111 tisoč evrov, ostalo krije občina. Skoraj pol milijona je DRSI namenila za preplastitev odseka ceste Col – Predmeja, prihodnje leto pa pride na vrsto še sanacija zidu v Podkraju.