Enotno poročanje o gostih in nočitvah

datum: 05.02.2018
kategorija: Novice

Še do konca februarja imajo 'izvajalci nastanitvene dejavnosti', torej vsi, ki tržijo sobe oziroma ležišča, čas, da se vpišejo v Register nastanitvenih obratov (RNO). Novost prinaša sobodajalcem nekatere poenostavitve, ki jih omogoča elektronsko poslovanje.

Doslej so morali ponudniki nočitvenih obratov (pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki, sobodajalci in kmetije) podatke iz knjige gostov posredovati na tri naslove - policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občini. Po novem bo za poročanje o prihodih in prenočitvah turistov zadostoval vpis v spletno aplikacijo eTurizem, ki deluje pod okriljem AJPES-a. V marcu poročanje po sedanjem sistemu ne bo več mogoče.

Sam način plačila turistične takse bo ostal enak, le da bo občina podatke o prihodih in prenočitvah turistov za vsak nastanitveni obrat pridobivala neposredno z aplikacije eTurizem.

Tudi višina turistične takse v občini Ajdovščina ostaja iz leta 2015, namreč 1,265 evra na glavo na noč.

Turistična taksa je prihodek občine in predstavlja namenski finančni vir za spodbujanje razvoja turizma, ki se nameni za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu.

Več o tem: https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov