Štipendije za deficitarne poklice

datum: 18.01.2018
kategorija: Novice

Devetošolci in dijaki pozor - sprejet je sklep o določitvi lokalno pomembnih ali deficitarnih poklicev – Občina Ajdovščina bo za šolsko leto 2018/2019 razpisala štipendije za logopeda, strojnega tehnika in elektrotehnika.

Odbora za družbene zadeve ter za gospodarstvo in gospodarske javne službe sta sprejela sklep o določitvi lokalno pomembnih ali deficitarnih poklicev, Občina Ajdovščina bo tako za naslednje šolsko leto razpisala štipendije za študij logopedije ter za srednješolska programa strojni tehnik in elektrotehnik. Poklici so izbrani na podlagi Analize potreb gospodarstva po kadrih, izobraževanju in usposabljanju v občini Ajdovščina, ki jo je v letu 2016 pripravila Ljudska univerza.

Pravilnik o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov določa, da imajo prednost pri dodelitvi štipendije kandidati z boljšim uspehom. Štipendija za dijaka znaša 12 % minimalne plače, za študenta pa 25 % minimalne plače. Javni razpis za štipendije – tako za deficitarne poklice, kot tudi za občinske štipendije ter nagrade za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov, bo objavljen jeseni.