Fizioterapija in center za krepitev zdravja na Ribniku

datum: 10.01.2018
kategorija: Novice

Projekti so pripravljeni, izvajalec izbran, decembra lani pa sta Občina Ajdovščina in Zdravstveni dom Ajdovščina kandidirala na razpisu zdravstvenega ministrstva za centre za krepitev zdravja – eden takih naj bi namreč nastal tudi v okviru projekta Ureditev prostorov za izvajanje fizioterapije in zdravstvene vzgoje v pritličju bloka na Bevkovi 13 na Ribniku.

 Tehnični del projekta zajema rekonstrukcijo dela pritličja bloka na Bevkovi ulici 13 v Ajdovščini,  spremembo namembnosti v prostore za zdravstveno oskrbo ter zunanjo ureditev. V rekonstruiranih prostorih je predvidena ureditev prostorov za izvajanje fizioterapije ter za izvajanje preventivnih programov Centra za krepitev zdravja – telovadnica/predavalnica s pomožnimi prostori ter dve pisarni. V sklopu zunanje ureditve bo zgrajen nov podporni zid, nova bo nadstrešnica ter urejena okolica (parkirišče, ekološki otok, ozelenitev). Zdravstveni dom Ajdovščina bo tako za svoje dejavnosti pridobil 442 m² novih prostorov na novi lokaciji, kar glede na vsebino programov ne bo predstavljajo prav nobenih logističnih težav.

Dokumentacija je bila pripravljena že lani jeseni, ko je bil izbran tudi izvajalec – to je podjetje Grapri. V decembru pa je Občina Ajdovščina izkoristila priložnost in kandidirala na javnem razpisu ministrstva za zdravje, ki je v okviru projekta Skupaj za zdravje pripravilo koncept Centrov za krepitev zdravja. Rezultati razpisa še niso znani. Pilotno so takšni centri vzpostavljeni v treh slovenskih zdravstvenih domovih, rezultati so dobri – tako v korist izvajalcev programa, kot uporabnikov. Ključne prednosti so sodelovanje z drugimi zdravstvenimi in nezdravstvenimi organizacijami v kraju ter odpiranje v lokalno okolje, pa tudi sodobni pristop in nova orodja v promociji zdravja. V Ajdovščini je služba zdravstvene vzgoje že doslej zelo kakovostno opravljala svoje delo, kot samostojna enota v okviru zavoda pa bo z novimi prijemi krog delovanja še razširila. 

Skupna vrednost projekta prenove prostorov na Bevkovi ulici je 910 tisoč evrov (z DDV). Naložbo bodo skupaj pokrili Občina Ajdovščina (v največjem delu), Občina Vipava, Zdravstveni dom Ajdovščina, Lekarna Ajdovščina, računa pa se tudi na sredstva zdravstvenega ministrstva