Županovo voščilo

datum: 22.12.2017
kategorija: Novice

Spoštovane občanke in občani!

Novoletni čas je vedno tudi čas za oceno in presojo doseženega in za nove načrte. Navada je namreč, da ob prehodu iz starega v novo leto poskušamo nekako izmeriti, kje smo, do kod smo prišli in kaj nas še čaka. To velja tako za naša osebna prizadevanja kot tudi za delo, ki ga opravljamo, pa tudi za stanje v skupnosti, ki ji pripadamo.

Hkrati so božični in novoletni prazniki priložnost, da se za kratek čas umaknemo v zasebnost ter pozabimo na skrbi in težave, s katerimi se moramo sicer pogosto soočati in spopadati. Javne zadeve se nam v tem času zdijo odmaknjene na drugi tir, saj so praznični trenutki sproščenosti in veselja namenjeni predvsem nam in tistim, ki jih imamo najraje.

Je pa vsekakor res, da je praznično razpoloženje toliko bolj radostno, če se nam račun pod črto izide v plus.

Ko gre za občino, lahko ob obračunu seštevamo metre betona, asfalta, lahko pa tudi skozi učinke ukrepov, ki jih občina skozi svoja telesa sprejema in izvaja ter jih občutimo kot urejeno medsebojno sožitje. Občani pa seveda ocenjujejo svojo izkušnjo z občino in njenimi ustanovami, kjer uresničujejo skupne interese.

Menim, da lahko ob koncu leta optimistično zremo v prihodnost. Iztekajoče se leto je bilo v mnogočem prelomno – krivulje večine ekonomskih in drugih kazalcev so se strmo obrnile navzgor. Naši podjetniki in obrtniki so samo letos ustvarili več sto novih delovnih mest, mnoga prav na račun občinskih spodbud. Podjetja se vse bolj povezujejo z izobraževalnimi ustanovami, saj se zavedajo, da je nadaljnji razvoj odvisen od dobrih kadrov.

Število prebivalcev v občini narašča, ne samo v mestu; veča se število učencev, kar pomeni, da se krepi delež mladih in mladih družin, ki so zagotovilo za vitalnost občine tudi v bodoče. Občina jim je ponudila veliko olajšav, v skladu s strategijo za mlade, ki dejansko deluje, kar potrjuje tudi podaljšanje certifikata »Mladim prijazna občina«. Zagotoviti pa moramo še dovolj stanovanj, pa ne samo za mlade.

Letos smo zasnovali dolgoročno vizijo razvoja občine, v katero smo zapisali, da bomo do leta 2030 postali prepoznavno, učinkovito in življenju prijazno središče Vipavske doline z visoko bivanjsko kvaliteto življenja. To dokazuje voljo, moč in samozavest vseh nas, da lahko sodobne tokove ne samo spremljamo, ampak v teh vlogah enakovredno sodelujemo.

Zato vam želim ob praznikih, spoštovane občanke in občani, zagotoviti, da je naša pot premišljeno in pravilno zastavljena, da je vredno na njej vztrajati, in da je tudi ta zavest lahko del našega skupnega, pa tudi osebnega zadovoljstva, ki pritiče novoletnemu času. Z željami za vašo srečo, zdravje in izpolnitev želja vam nazdravljam v skupnem prazničnem počutju.

Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina