Protivetrni pas iz bresta, jelše, javorja in gabra

datum: 17.12.2017
kategorija: Novice

V sklopu projekta LIFE ViVaCCAdapt se bo na območju Občine Ajdovščina zasadilo vzorčen protivetrni pas, sestavljen iz različnih drevesnih vrst. Elaborat zasaditve je pripravil Mitja Turk iz ajdovske enote Zavoda za gozdove Slovenije, zasadili pa ga bodo v začetku prihodnjega leta.

Turk je nabor oblikoval iz avtohtonih drevesnih vrst, ki so prilagojene ekstremnim vremenskim in talnim pogojem Vipavske doline, ki jih zaznamujeta burja in suša. Za osnovno ogrodje protivetrnega pasu predlaga sadnjo poljskega bresta (Ulmus carpinifolia), črne jelše (Alnus glutinosa), belega gabra (Carpinus betulus) ter poljskega javorja (Acer campestre). Osnovnemu ogrodju dodaja še nekaj drugih drevesnih vrst, predlaga visoko gostoto sadnje in sadike manjše rasti.

Vzorčen protivetrni pas bo zasajen na površini tisoč kvadratnih metrov iz 4 x 50 m dolgih pasov. Namen ukrepa je preprečiti vetrno erozijo in prekomerno izhlapevanje z odprtih kmetijskih površin. Vetrozaščitni pasovi pripomorejo še k izboljšanju pridelave, predstavljajo zaščito pred snegom in hrupom, izboljšujejo biodiverziteto in opravljajo estetsko vlogo.

»Operacija se delno sofinancira iz programa LIFE za obdobje 2014-2020, podprograma za podnebne ukrepe, prednostnega področja prilagajanje podnebnim spremembam, št. projekta LIFE15 CCA/SI/000070 – LIFE ViVaCCAdapt«.