Tri milijone evrov za redke živali ob Vipavi

datum: 12.11.2017
kategorija: Novice

'VIPava', projekt za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini bo prejel finančno podporo Evropske unije v višini 3,3 milijona evrov. Od tega bo 80 odstotkov sredstev prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Republika Slovenija.

 

logoVidraCilj projekta je izboljšati stanje nekaterih ogroženih in evropsko pomembnih živalskih vrst v Vipavski dolini in na njenem robu. Ajdovska občina v projektu sicer vrednostno ni prav močno zastopana (180.000 €), zato pa toliko bolj s habitati redkih vrst. Za dvoživke (laško žabo, velikega pupka in hribskega urha) ter močvirskega krešiča bodo vzpostavili pretočnost rokava reke Vipave pod Brjami. Ob rokavu bodo uredili kale. Za vidro bodo izkopani trenutno zasuti rokavi reke Vipave pri Dolenjah, vzpostavljen bo stalni pretok vode skozi Novakovo mlinščico, namesto enostopenjskih pregrad bodo uredili kaskadne drče.

Domorodni želvi, močvirski sklednici, bodo pomagali že s tem, da bodo izlovili tujerodne invazivne vrste želv ob reki Vipavi. Prav tako bodo namesto tujerodnih rastlinskih vrst na obrežju reke zasadili avtohtono vegetacijo. Na Ajdovskem polju bodo za črnočelega srakoperja postavljene lovne preže ter zasajene mejice in cvetni pasovi. 

Za podporo konkretnim naravovarstvenim ukrepom bo urejena učna pot ob reki Vipavi. Obiskovalcem bo na voljo tudi interpretacija o pomenu omrežja Natura 2000.

Vodilni partner projekta je Zavod za ribištvo Slovenije, partnerji pa še Zavod RS za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Direkcija Republike Slovenije za vode ter občine Ajdovščina, Miren-Kostanjevica in Nova Gorica.

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020).