Obnova treh odsekov lokalnih cest

datum: 30.10.2017
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina trenutno obnavlja tri odseke na lokalnih cestah, vse za večjo prometno varnost in hitrejšo povezavo med naselji ter občinskim središčem. Z odvodnjavanjem meteornih in zalednih vod je poskrbljeno tudi za čistejše okolje.

Dandanes je urejena prometna povezava osnova in pogoj za kakovostni razvoj podeželja, tudi zaradi izvajanja gospodarskih in turističnih dejavnosti. Tako Občina Ajdovščina prenavlja dobrih 300 metrov lokalne ceste med Dolenjami in Planino. Gre za celovito prenovo cestišča, z niveletami in prečnimi skloni cestišča. Odsek ceste bo razširjen na pet metrov širine z obojestransko urejenimi bankinami, cestno meteorno kanalizacijo ter novimi propusti za odvodnjavanje. Po ureditvi spodnjega ustroja bo odsek dobil novo asfaltno prevleko. Ponekod bodo postavili še varovalno odbojno ograjo.

Kamnita zložba na odseku Šmarje ZavinoNadaljuje se obnova in širitev ceste Šmarje – Zavino, ki fazno poteka že nekaj let. V sklopu tega projekta bo izvedena kamnita zložba v dolžini 330 metrov in povprečni višini dva metra, urejeno bo odvodnjavanje ob cestišču s cestno kanalizacijo in asfaltnimi muldami, na delu cestišča, ki bo prenovljeno, bo obnovljen tudi vodovod.

V Lokavcu pa je gradbišče na odseku ceste med potokom Jevšček in poslovnim objektom Kovinarstva Šapla. Izvedena je že razširitev obstoječega propusta z novim enostranskim pločnikom preko potoka Jevšček, nato pa bo ta odsek v dolžini okrog 400 m dobil še novo asfaltno prevleko. 

V skupnem projektu obnove bo tako skupno obnovljen kilometer cest, zgrajenih bo 330 metrov podpornih zidov in asfaltiranih 5.000 kvadratnih metrov površin. Gradbena dela so se začela septembra in bodo zaključena novembra. Za naložbo v vrednosti dobrih 400 tisoč evrov je dobro polovico sredstev prispevala država, preostanek bo kril proračun Občine Ajdovščina.