O spoznanjih, dosežkih in izzivih izobraževanja odraslih

datum: 02.10.2017
kategorija: Novice

Andragoški center Slovenije (ACS) in Ljudska univerza (LU) Ajdovščina prirejata 3. in 4. oktobra 21. andragoški kolokvij – osrednje strokovno srečanje v okviru projekta Teden vseživljenjskega učenja (TVU) 2017. Dogodek je namenjen premisleku o vlogi neformalnega izobraževanja odraslih v sodobnih razmerah, katerih stalnica so spremembe.

Dogodek bo potekal v Pipistrelovi stavbi Vertikala na Vipavski cesti 2 in sicer v treh sklopih:

 

- predstavitev dejavnosti neformalnega izobraževanja in dobrih praks v Zgornji Vipavski dolini, ki nastajajo pod okriljem Ljudske univerze Ajdovščina

- predstavitev spoznanj in dosežkov projekta Evropski program za učenje odraslih (EPUO) 2015 - 2017 v Sloveniji ter izzivov, ki jih prinaša projekt EPUO za obdobje 2017 - 2019

- razmislek in razprava o vlogi neformalnega izobraževanja kot eni izmed strategij učinkovitejšega prilagajanja na spremembe – družbene in podnebne.