Regijska štipendijska shema sofinancira polovico kadrovske štipendije

datum: 24.07.2017
kategorija: Novice

Regijska štipendijska shema je projekt, ki skladno z določbami Zakona o štipendiranju sofinancira kadrovske štipendije. Delodajalci lahko skozi shemo pokrijejo 50 % kadrovske štipendije.

Cilji projekta so usklajevanje ponudbe in povpraševanja po kadrih v posamezni regiji, dvig ravni izobrazbene strukture, zniževanje brezposelnosti, vračanje izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regije, povezovanje izobraževanja z gospodarstvom in pridobivanje praktičnih izkušenj že med izobraževanjem, kar zagotavlja uspešno vključevanje na trg dela. Za projekt sta namenjena dobra dva milijona evrov za obdobje šestih let.

Postopke za sofinanciranje kadrovskih štipendij za Goriško statistično regijo, torej tudi za Občino Ajdovščina, izvaja Posoški razvojni center: Martina Smolnikar, 05/38-41-884, martina.smolnikar@prc.si.