Načrt razvoja predšolske vzgoje in nova enota vrtca

datum: 14.07.2017
kategorija: Novice

V naslednjih dneh bo Občina Ajdovščina objavila javni razpis za izdelavo projektne dokumentacije za nov vrtec, ki bo nastal v stavbi 1 nekdanje šole.

 Novih 6 oddelkov ajdovskega vrtca bo dodatno zagotovilo za izpolnitev zaveze iz Načrta razvoja predšolske vzgoje, da želimo povečati vpis. Občina je letos prvič pripravila petletni načrt razvoja predšolske vzgoje, sprejet je bil na zadnji seji občinskega sveta konec junija. Poudarek daje dobrim prostorskim pogojem, ohranja vse dosedanje ugodnosti (enomesečni poletni izpis, oprostitev plačila v primeru daljše odsotnosti zaradi bolezni …). Občina bo še naprej podpirala programe Cicibanovih uric na Otlici ter razvojni oddelek vrtca v okviru CIRIUS-a. Ohranja se tudi enota vrtca v Srednji šoli Veno Pilon, dosedanja praksa je namreč pokazala obojestransko korist – bodoče vzgojiteljice imajo odlično prakso v okviru šole, otroci pa so deležni veliko pozornosti.  

 

Kmalu pa se bo obstoječim lokacijam v občini Ajdovščina – na Ribniku, ob Hublju, v prostorih srednje šole, v Budanjah, na Colu, v Vipavskem Križu, v Lokavcu, v Selu in v Črničah – priključila še enota vrtca v stavbi 1 bivše osnovne šole. Javni razpis za izdelavo projektne dokumentacije bo objavljen v teh dneh. V novi enoti bo prostora za 6 oddelkov, torej za približno 130 otrok.

Vrtec Ajdovščina, ki ima oddelke tudi v Vipavi, obiskuje 1034 otrok, v enotah na območju občine Ajdovščina jih je vključenih 788, razdeljenih v 42 oddelkov v devetih enotah. Po spomladanskih vpisih je za jesen ostalo le še nekaj prostih mest.