Prenova kanalizacije in vodovoda v Dobravljah

datum: 07.07.2017
kategorija: Novice

Po Kozji Pari in Pikčih bodo tudi ostali zaselki Dobravelj prišli do prenovljenega vodovoda in kanalizacije.
Projekt izgradnje kanalizacije in obnova vodovodnega omrežja v zaselkih Kozja Para in Pikči gre h koncu – manjka le še asfaltacija. V pripravi pa je javni razpis za izbiro izvajalca za projekt ureditve kanalizacije in vodovoda po ostalih zaselkih Dobravelj.

V Kozji Pari in Pikčih so obnavljali obstoječi vodovod ter na novo gradili kanalizacijsko omrežje, ki je speljano na čistilno napravo pod Vipavskim Križem. Urejenih je bilo 22 kanalizacijskih priključkov do gospodinjstev. Hkrati so prebivalci zaselkov dobili tudi optično omrežje. Investicijo je v celoti kril občinski proračun, cena pogodbenih del za javno infrastrukturo in za priključke je znašala okoli 326.000 evrov.

 

Ocenjena vrednost projekta izgradnje kanalizacije in čistilne naprave ter obnove vodovoda po preostalih zaselkih Dobravelj pa je 1.300.000 evrov. Krajanom je bil že podrobno predstavljen, prav tako je zbrana vsa potrebna dokumentacija. Trenutno je v pripravi javni razpis za izbiro izvajalca, že jeseni pa naj bi začel z deli, najprej bo zgrajena čistilna naprava. Sledila bo izgradnja kanalizacijskega omrežja in prenova vodovoda, hkrati bo položena tudi optika. Urejenih bo 139 priključkov do gospodinjstev. Projekt bo zaključen v treh letih.