Obvestilo: išče se svojce pokopanih na opuščenem pokopališču v Ajdovščini

datum: 26.06.2017
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina namerava na Vipavski cesti zgraditi pločnik, za kar bo potrebno poseči v zemljišče opuščenega pokopališča. Ker ni podatkov za grobove in pokojne na tem pokopališču, Občina Ajdovščina išče in obvešča svojce tudi preko javnih občil.

 V letih 2019 in 2020 bo Občina Ajdovščina uredila pločnik na Vipavski cesti. Za izvedbo projekta je potreben poseg v območje opuščenega pokopališča. V 4-metrskem pasu od obstoječega zidu bo izveden prekop morebitnih preostalih grobov, odstranjeno bo drevje, obstoječi spomeniki pa bodo prestavljeni ob zahodni zid.

Odstranitev grobov naj bi svojci izvedli do konca 31. 7. 2017. Ker pa podatkov o tem, kdo so skrbniki grobov na območju opuščenega pokopališča ni, Občina Ajdovščina o svojem namenu obvešča tudi preko sredstev javnega obveščanja.

Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina bo grobove pred odstranitvijo fotografirala. V primeru, da se svojci ne javijo, bodo posmrtni ostanki pokojnih prepeljani v skupni grob na pokopališču Ajdovščina.