Počitniško delo v občinskih javnih zavodih

datum: 01.06.2017
kategorija: Novice

Dijaki in študentje s stalnim bivališčem na območju občine Ajdovščina se lahko prijavijo za počitniško delo v občinskih javnih zavodih in upravi. Za 34 prostih mest lahko (do 9. junija) kandidirajo dijaki in študentje, ki imajo stalno prebivališče v občini Ajdovščina.

 

Namen počitniškega dela je spodbuditi dijake in študente k aktivnemu preživljanju počitnic, jim omogočiti spoznavanje del na različnih področjih javnega sektorja, pridobivati izkušnje za lažji vstop na trg dela, pa tudi omogočiti vključevanje v družbeno življenje lokalne skupnosti.

Počitniško delo bo mogoče v upravi Občine Ajdovščina, Ljudski univerzi Ajdovščina, Otroškem vrtcu, Ajdovščina Lekarni, Zdravstvenem domu Ajdovščina, Komunalno stanovanjski družbi Ajdovščina, Mladinskem centru in hotelu Ajdovščina, Razvojni agenciji Rod, Gasilsko reševalnem centru Ajdovščina, Lavričevi knjižnici in Pilonovi galeriji, skupaj bo 34 mest. Delo bo v času šolskih oziroma študentskih počitnic, posameznik pa bo lahko opravil največ 120 ur. Plačilo bo potekalo preko študentkih napotnic, urna postavka znaša 4,22 evra neto.

Rok za oddajo prijavnice je do 9. junija 2017. Nepopolnih prijavnic in prijavnic, ki bodo prispele po tem datumu, se ne bo upoštevalo.

Celotno besedilo javnega poziva je objavljeno v posebnem zavihku na strani levo pod naslovom POČITNIŠKO DELO 2017.

Dodatne informacije v času uradnih ur Občine Ajdovščina pri Andreji Vidmar Sukanović, mobilna številka: 031 613 807, e-pošta: andreja.vidmar@ajdovscina.si.