Ajdovščina je pilotna občina v projektu Napredne občine Slovenije – ozelenjevanje občinskega proračuna

datum: 22.05.2017
kategorija: Novice

"Občina Ajdovščina je nadpovprečno podnebno ranljiva, ima pa tudi nadpovprečno bogate vire za samooskrbo in trajnostni razvoj,« menijo v Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj. Zato so jo povabili k sodelovanju kot pilotno občino v projektu Ozelenjevanje občinskega proračuna.

 Ozelenjevanje občinskega proračuna je namenjeno usmerjanju razvoja lokalne skupnosti v smeri povečanja odpornosti na zunanje pretrese in dobrega izkoriščanja priložnosti, ki jih ponujajo lokalni življenjski viri. Umanotera je v preteklosti drugim lokalnim skupnostim in javnosti že predstavljala nekatere dobre prakse iz občine Ajdovščina, predvsem vključevanje občanov v pripravo občinskega proračuna v okviru projekta »Moja pobuda«. Strategijo prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam, ki jo pripravlja občina Ajdovščina, smo prepoznali kot prakso skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri. Zaradi svoje lege v Vipavski dolini, ki je eden od najtoplejših in najbolj sušnih delov Slovenije, je občina Ajdovščina zelo izpostavljena ekstremnemu vremenu in predstavlja nekakšen poligon za s podnebnimi spremembami povezane ekstremne pojave. Zaradi vse večjega števila kriznih intervencij je občina prepoznala nujnost učinkovitejšega prilagajanja in povečevanja odpornosti. V letu 2015 so v sodelovanju s svetovalno službo Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica na občinski njivi preizkusili gojenje vrste tropskih in subtropskih kulturnih rastlin, ki bi lahko ob segrevanju podnebja nadomestile ali dopolnile tradicionalne kulture v Vipavski dolini. Poskus je z uspešno rastno sezono večine rastlin dokazal, da je že sedaj možno diverzificirati kmetijsko pridelavo z rastlinami iz toplejših podnebij.

 

Tokrat pa želijo v sodelovanju z občinsko upravo poiskati vzvode v procesu priprave in izvajanja občinskega proračuna za ustvarjanje zelenih delovnih mest, povečanje trajnostne oskrbe z energijo in lokalno pridelano hrano, zeleni turizem in lokalno krožno gospodarstvo.

Trajnostno reformiranje občinskega proračuna je trd oreh, za katerega je potrebna trdna podpora v lokalni skupnosti. Zato sta Ljudska univerza Ajdovščina in Inštitut za mladinsko politiko v letošnjem marcu in aprilu priredila delavnice, na katerih je ajdovska mladina razmišljala o razvoju lokalne skupnosti in zelenih delovnih mestih ter iskala rešitve, ki so tako okolju kot ljudem prijaznejše.

Več o projektu Ozelenjevanje občinskega proračuna, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor, je na voljo na tej spletni strani