Začetek del na bodoči glasbeni šoli

datum: 18.05.2017
kategorija: Novice

Delavci podjetja As Primus iz Cerknice so začeli s pripravljalnimi deli za temeljito prenovo nekdanje stavbe 2 OŠ Danila Lokarja v novo glasbeno šolo. Gradbinci morajo delo opraviti v letu dni, tako da bo pouk lahko stekel septembra prihodnje leto.

S preselitvijo v novo šolo Danila Lokarja se je sprostila takoimenovana stavba 2 (nekdaj tudi gimnazija) in omogočila Občini Ajdovščina, da razreši prostorsko stisko in težavne pogoje za delo v Glasbeni šoli Vinka Vodopivca. Trenutno deluje kar na treh lokacijah, v dotrajani matični stavni na Štrancarjevi ulici v Šturjah, harmoniko in pihala poučujejo na Gregorčičevi ulici v centru Ajdovščine, baletniki pa gostujejo na Srednji šoli Veno Pilon.

logo17 

Nova stavba bo po temeljiti prenovi po projektih domačega arhitekta Andreja Čopiča ponudila vse tisto, kar so učenci in učitelji doslej pogrešali – dovolj velike, akustične in zvočno izolirane učilnice, pa učilnici za tolkala in orkester, dvorano z baletnim podom, velika pridobitev, ne samo za glasbeno šolo, pa bo dvorana za nastope. Sprejela bo okrog sto obiskovalcev in bo primerna tako za šolske kot zaključne nastope, tudi za glasbena tekmovanja in druge prireditve.

Prenova bo zato zahtevna, ne le zaradi številnih prezidav, temveč tudi zaradi energetske sanacije. Občina se je namreč z obnovo stavbe prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo za energetsko sanacijo in bila z vlogo uspešna. Pridobila je 223 tisoč (nepovratnih) evrov iz evropskega kohezijskega sklada, kar bo vsaj nekoliko razbremenilo občinski proračun. Samo vrednost pogodbe z izvajalcem znaša 1.645.000 evrov (z DDV, vendar brez projektov in opreme). Ves trud pa bo zagotovo poplačan, ko se bodo na jesen prihodnjega leta mladi glasbeniki in njihovi učitelji združili pod isto streho. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).