V gospodarstvu občine skoraj 4.000 zaposlenih

datum: 17.05.2017
kategorija: Novice

Najnovejši podatki in kazalniki o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2016 na območju občine Ajdovščina, ki jih je posredoval AJPES, kažejo, da se je lani povečalo število gospodarskih družb (d.o.o.) in jih je sedaj 430, zmanjšalo pa se je število samostojnih podjetnikov (s.p.) na 649. Tudi vsi ostali kazalci kažejo na uspešno poslovanje gospodarskih družb, ki so največji zaposlovalci v občini.

Gospodarske družbe so lani povečale število zaposlenih kar za 8 odstotkov in se bližajo številki 3.000. Skupaj s samostojnimi podjetniki in pri njih zaposlenimi delavci je v gospodarstvu ajdovske občine zaposlenih skoraj 4.000 ljudi. Dobri so tudi drugi kazalci poslovanja, saj so gospodarske družbe povečale prihodke za 11 odstotkov, predvsem pa veseli podatek, da so pri tem ustvarile bistveno več dobička, več kot za polovico. To pa ne velja za samostojne podjetnike, ki se jim je dobiček celo za spoznanje znižal. Gospodarstvo občine je tudi vse bolj izvozno naravnano in tako so ajdovska podjetja prihodke na tujih trgih povečala za 12 odstotkov.  

 

Večje število novih delovnih mest in zaposlitev se odraža tudi pri statistikah zavoda za zaposlovanje, kjer se je stopnja brezposelnosti v občini krepko znižala (na 9 odstotkov) in po dolgem času padla pod državno povprečje, je pa še še vedno nad regijskim povprečjem (8,1).