Povabilo kmetovalcem k nakupu enotne embalaže

datum: 09.05.2017
kategorija: Novice

Pridelovalci sadja, zelenjave in poljščin z območja tržne znamke Vipavska dolina so vabljeni k oddaji vloge za pridobitev pravice do nakupa in uporabe enotne embalaže v letu 2017.

 Tržna pod-znamka »Izvorno iz Vipavske doline« je ena od štirih pod-znamk tržne znamke Vipavska dolina, ki je znamka prostora celotnega območja šestih lokalnih skupnosti: Občine Vipava, Občine Ajdovščina, Občine Renče – Vogrsko, Občine Šempeter – Vrtojba, Občine Miren – Kostanjevica in Mestne občine Nova Gorica.

POGOJI, ki jim mora kmetijsko gospodarstvo zadostiti, da je upravičeno do pridobitve pravice do nabave in uporabe embalaže, so naslednji:

- kmetijsko gospodarstvo mora imeti sedež oz. naslov v eni od šestih občin tržne znamke Vipavska dolina,

- kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v Register kmetijskih gospodarstev (RKG),

- iz izpisa RKG mora biti razvidno, da se kmetijsko gospodarstvo ukvarja s pridelavo naslednjih pridelkov: sadja (vključno z grozdjem) in/ali zelenjave in/ali poljščin,

- kmetijsko gospodarstvo mora pri pridelavi zagotavljati sledenje načelom zdrave hrane in ohranjanja ter skrbi za okolje,

- kmetijsko gospodarstvo mora embalažo uporabljati za promocijo in prodajo izključno lastnih pridelkov, pridelanih na območju tržne znamke Vipavska dolina.

Več informacij na spletni strani RA ROD

Za dodatne informacije in pojasnila pokličite na 05 365 36 00 ali 05 365 36 01 oziroma pošljite elektronsko pošto na e-naslov: ra.rod@siol.net . Kontaktna oseba je Suzana Ž. Ferjančič.