Testni izkopi v Kastri potrjujejo georadarske najdbe

datum: 21.12.2016
kategorija: Novice

Za potrebe urejanja trga in ostalega urbanega prostora mesta Ajdovščina je Zavod za varstvo kulturne dediščine območna enota Nova Gorica izdal kulturnovarstvene pogoje, ki investitorju nalagajo izvedbo predhodnih arheoloških raziskav s testnimi sondami. Na javnem razpisu je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano raziskovalno podjetje Avgusta iz Idrije, gradbeniška dela v sklopu raziskav pa izvaja podjetje Stopar iz Ajdovščine.

kastra112Kulturnovarstveni pogoji nalagajo izkop 47 testnih sond, katerih izsledki bi vsaj deloma pojasnili dejansko sliko ohranjenih struktur pod današnjimi površinami v mestu. Rezultati naj bi pripomogli k lažjemu načrtovanju nameravane ureditve mestnega jedra in ohranjanja kulturne dediščine.

Do 20. decembra je bilo izkopanih 21 sond na severnem in zahodnem delu starega mestnega jedra Ajdovščine. Nekatere lokacije sond so zunaj, večina pa znotraj rimskega obzidja. V večini sond so bile odkrite arheološke ostaline vse od antične dobe pa do novega veka. Odkrite so ostaline v obliki antičnih zidov, rimskodobnega gradbenega materiala in malt, zidanih struktur, različnih izvedb tlakov, cest in utrjenih površin.

Zaradi prazničnega dogajanja na trgu in v samem centru mesta se bodo dela začasno prekinila. V začetku januarja 2017 pa sledijo še raziskave na Prešernovi ulici in na Lavričevem  trgu kjer arheologi pričakujejo še zanimivejše rezultate.

Tudi tokrat se potrjuje, da današnja Ajdovščina stoji na kraju izjemne arheološke in kulturne dediščine.

pk