Ideje za Cesto 5. maja na ogled

datum: 13.12.2016
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina je junija 2016 razpisala javni natečaj za izbiro najprimernejše rešitve urejanja javnih površin na območju Ceste 5. maja v Ajdovščini. Na natečaj je prispelo 7 rešitev, ki so zdaj na ogled v Dvorani prve slovenske vlade.

cardo2Cesta 5. maja je trenutno cesta mešane rabe, kjer ni jasno določeno, kdo ima prednost, komu je namenjena in kakšen je vozni režim. Zato je za pešce (in kolesarje) nevarna. Niso pa samo prometne zagate tiste, zaradi katerih je celotno območje potrebno temeljitega premisleka – raba celotnega prostora ob Cesti 5. maja je razdrobljena, nedefinirana, programsko siromašna, brez urbane opreme, z neizkoriščenim parkom, obrežjem Lokavščka …

Zato je Občina Ajdovščina z natečajem želela pridobiti primerno rešitev za oblikovno in funkcionalno prenovo javnih površin območja, od križišča z Goriško cesto na jugu ter do potoka Lokavščka na severu. Na natečaj je prispelo sedem rešitev, komisija pa prve nagrade ni podelila, pač pa dve enakovredni nagradi (po 2.000 evrov), prav tako je podelila dve enakovredni nagradi za tretje mesto (po 1.000 evrov).

2. enakovredna nagrada: avtorji Adrijan Cingerle, Katarina Iskra, Igor Premzl, Matej Štanta, Špela Štokelj;

2. enakovredna nagrada: avtorji Jana Hladnik Tratnik, Tina Lipovž, Sanja Premrn, Maja Ražem;

3. enakovredna nagrada: avtorji Maj Blatnik, Uroš Pičulin, Jerneja Curk;

3. enakovredna nagrada: avtorji Domen Mozetič, Simon Kerševan in Grega Klemenčič.

Prvi elaborat Cesto 5. maja opredeljuje kot ajdovski kardo, v rimskih mestih glavno os v smeri sever – jug. V ajdovski Kastri kardo ni jasno viden, zato ga zdaj arhitekti vzpostavljajo izven rimskega obzidja, toda dovolj blizu, da postane »pomemben nosilec javnega življenja, pokazatelj kulturnega ter gospodarskega razvoja mesta«. Mestna os je preoblikovana v sodobno alejo, kjer se prepletajo obdobja, funkcije in rabe prostora. Ulica pripoveduje zgodbe o Rimljanih, srednjeveških gasah, o burji, a pomembnih Ajdovcih … Osrednje vodilo pri urbanistični, arhitekturi in krajinski ureditvi območja je: postaviti v ospredje ljudi – uporabnike javnega prostora, toda skozi spoštovanje nosilcev identitete kraja ter z zgoščevanjem programa v samem središču mesta.

cardo3Naslednji drugonagrajeni elaborat deli območje na pet con. Prva cona od fontane v C3 (z možnostjo podaljšanja do obvoznice) do cerkve doživi temeljito prometno in oblikovno prenovo, v coni 2 so avtorji zasnovali med občino in cerkvijo nov trg, kot osrednji prostor aleje. Tretja cona predvideva pred novo glasbeno šolo (sedanja stavba OŠ2) zelene površine za piknike, igre na prostem, amfiteater za prireditve. V četrti coni se daje več poudarka rimskemu (osvetljenemu) obzidju, dokončno se uredi pohodno pot ob Kastri, parkirišče za občino se zmanjša. V peti coni se stavba OŠ3 poruši, na tej lokaciji je zeleno športno območje, z igrišči za košarko, nogomet, obstoječi nasip se uporabi za tribune, parkirišča ostanejo.

Vseh sedem na natečaj poslanih del je na ogled v avli Dvorane prve slovenske vlade in sicer do 13. januarja 2017.