Visoka drevesa ob letališču bodo padla

datum: 06.12.2016
kategorija: Novice

V ponedeljek bodo začeli žagati drevesa ob koncu ajdovskega letališča proti Cesti. Agencije za civilno letalstvo je namreč poleti izdala odločbo, da je treba odstraniti previsoka drevesa, ker predstavljajo nevarnost pri vzletanju letal. Požagali bodo 1.600 dreves.

Največji delež poseka odpade na Slovenske državne gozdove (nekdaj Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov), Občina Ajdovščina je udeležena z manjšim delom (155) dreves. Požagali bodo višja drevesa, predvsem črno jelšo in topole.

Nad sečnjo bo bdel Zavod za gozdove, saj si bodo prizadevali, da bi ob sečnji ohranili nižja drevesa, grmičevje in podrast. Ta drevesa so bila namreč namensko posajena kot varovalni pas pred burjo. Če se bo izkazalo, da bi bila po posegu kje potrebna zasaditev, jo bodo izvedli z nizkoraslimi drevesi kot sta poljski javor ali maklen.

Odločba Agencije za civilno letalstvo sicer ne določa, na kakšen način se zniža višina vetrozaščitnih pasov, vendar se je stroka odločila za posek visokih dreves. Ker gre za hitrorastoča drevesa, bi ponovno hitro prerasla dovoljeno višino ali pa bi se posušila, saj je za topole značilno, da slabo prenašajo obrezovanje.

Slovenski državni gozdovi so tudi že izbrali izvajalca, to bo podjetje GD Logar iz Vremskega Britofa, ki bo sečnjo opravil tudi na zemljišču Občine Ajdovščina. Namesto plačila bo podjetje prevzelo podrta drevesa.

Posek je bil sicer predviden že v novembru, vendar je bilo v tem času preveč dežja, saj je teren precej zamočvirjen. Če bo vreme primerno, bodo z delom končali do konca leta.