Avtomobilom prostor pred obzidjem

datum: 25.11.2016
kategorija: Novice

Še pred začetkom vrhunca decembrskih praznovanj bo v Vipavskem Križu zaključen projekt izgradnje parkirišč. 51 novih parkirnih mest, ki bo dopolnilo 10 obstoječih, bo velika pridobitev tako za vsakodnevno življenje krajanov, kot tudi za turistični razvoj kraja.

Območje novega, dvostranskega parkirišča obsega 1360 m2, do zaključka projekta manjkajo le še asfaltacija poti med zelenimi parkirnimi mesti ter zunanja ureditev in zasaditev. Po prvotnih načrtih naj bi sicer tu nastalo večnivojsko parkirišče, z nekaj pokritimi mesti, vendar pa se Zavod za varstvo kulturne dediščine s tem ni strinjal, češ da bi krnilo pogled na značilno veduto Vipavskega Križa.

Še pred začetkom gradnje po novih načrtih so bile opravljene tudi arheološke raziskave in tekom del se je izkazalo, da gre za precej pomembno odkritje dela rimskega zidu. To je povzročilo manjšo zamudo pri dokončanju – z ZVKD-jem namreč potekajo usklajevanja o prezentaciji te pomembne dediščine, ki zahteva skrben pristop. Hkrati pa je nekoliko podražilo projekt, ki je v celoti 'težak' 235.500 evrov, z davkom vred. Delno bo poravnan iz sredstev proračuna Občine Ajdovščina, v večjem delu pa bo pomagalo tudi Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo RS.

Za izgradnjo parkirišča v Vipavskem Križu je bilo izbrano podjetje Stopar iz Lokavca, ki je dela opravljalo skupaj s podizvajalcem, podjetjem Elito Nagode. Projekt je obsegal odkope in druga zemeljska dela, ureditev voziščne konstrukcije in opremo cest, ureditev odvodnjavanja, napeljavo javne razsvetljave, izgradnjo podpornih zidov … Začeli so julija, končali naj bi konec novembra, oziroma v prvih decembrskih dneh.

Krajani so se že ob idejnem projektu odločili, da po izgradnji parkirišč ne bodo več vozili in parkirali po prenovljeni vasi. Tudi za obiskovalce bo z novimi parkirnimi mesti dobro poskrbljeno. Po celoviti obnovi je to še en nadvse pomemben korak h kreiranju novih vsebin našega bisera.

sh