Tudi šturska šola razširjena

datum: 27.10.2016
kategorija: Novice

Med letošnjimi občinskimi naložbami sta bili v ospredju dozidavi obeh ajdovskih osnovnih šol. Dokončanje gradnje nove osnovne šole Danila Lokarja je bilo bolj na očeh javnosti, ki je že z novim šolskim letom končno sprejela vse 'razseljene' učence s treh šolskih stavb. Nekoliko v njeni senci pa je tudi šturska šola 'zrasla' za šest učilnic.

Skozi špalir so danes vstopali vabljeni gostje v štursko šolo, kjer so bili že zbrani vsi učenci šole, saj je šlo za uradno odprtje novega prizidka s šestimi učilnicami, kabineti in ustreznimi spremljevalnimi prostori. Simpatičen program so oblikovali najmlajši učenci, torej prvošolci in tisti, ki obiskujejo otroški zbor ter folklorno skupino. »Kdor čaka, dočaka,« je s pozdravnim nagovorom začela ravnateljica Lea Vidmar in se je zahvalila vsem, ki so prepoznali potrebo po širitvi šole in prizadevanja šole in stroke po dodatnih prostorih podprli ter v občinskem proračunu tudi zagotovili denar za gradnjo in opremo. K nagovoru je povabila tudi župana Tadeja Beočanina. Župan se je poigral z mislijo, ki jo je povlekel iz skrinjice dobrih misli ob vstopu: »Če veselje deliš, se množi,« kar je sicer matematični nesmisel, v praksi pa še kako drži: »Če so zadovoljni tako šolarji kot učitelji in tudi starši, če je občina pripomogla k temu, da bo pridobivanje znanja lažje, potem smo zadovoljni tudi mi, saj smo skupaj dosegli pomemben cilj. V tem primeru ena plus ena ni zgolj dve (matematično), pač pa je več kot dve,« je dejal župan in šolarjem položil na srce, naj spoštujejo učitelje in naj poslušajo starše, ki imajo veliko izkušenj in znanja in naj to znanje s pridom uporabijo v šoli in kasneje v življenju.

 

sturje18Stavba, ki je hkrati pomenila domovanje nove šole - OŠ Šturje z na novo določenim šolskim okolišem na širšem območju soseske Ribnik vse do Budanj, je bila dograjena ob začetku šolskega leta 2007/08. Tedaj naj bi 14 oddelkov povsem zadoščalo potrebam šolskega okoliša, toda demografska slika je napovedi kaj hitro postavila na glavo. Število učencev se je hitro večalo in že kmalu so prostorsko stisko reševali (z nekaj ustvarjalnosti) v obstoječih prostorih, tako da so delili učilnice ali pa pouk opravljali v kabinetih. Toda številčnejše generacije šele prihajajo, vsaj tako pravi projekcija sokol, ki jo za napovedi uporablja šolsko ministrstvo. Zato je letos spomladi dozorela odločitev, da se šolo 'podaljša' za šest učilnic in sicer v smeri proti stanovanjski soseski Ribnik. Danes se na zunaj sploh ne pozna, da je dobila stavba prizidek, saj ohranja vse arhitekturne značilnosti prejšnje stavbe, le še dodaten vhod je dobila. V obeh primerih je bil avtor isti, arhitekt Marko Kosovel iz Črnič. Nad obema vhodoma pročelje krasita risbi Flore Hodak in Mete Kovač, zdaj že nekdanjih učenk šturske šole.

sturje19Prizidek je gradilo podjetje Zidgrad iz Idrije, vrednost gradbenih del je znašala 424 tisoč evrov (brez davka) in jo je v celoti kril proračun Občine Ajdovščina. Občina je šoli prispevala tudi sredstva za opremo in igrala, okoli 73.000 evrov.

Štursko šolo v tem šolskem letu obiskuje 435 otrok, razdeljenih v 23 oddelkov. Prejšnja leta so vpisovali po dva razreda prvošolčkov, letos pa že tri, pri čemer je lepo zapolnjen tudi prvi razred podružnične šole v Budanjah.