Primorska.srčna

datum: 15.09.2016
kategorija: Novice

Zastave nas danes ponosno spominjajo na državni praznik v spomin na vrnitev Primorske matični domovini leta 1947. Po drugi svetovni vojni so se zmagovalci vojne sestali v Parizu in podpisali tako imenovano Pariško mirovno pogodbo, v kateri so med drugim sprejeli tudi odločitev, da Jugoslaviji priključijo del ozemlja, ki ga je po prvi svetovni vojni zasedla Italija.

Spomnimo, zavezniki so v Londonu (leta 1915) med drugim Italiji obljubili tudi tretjino slovenskega ozemlja, Istro, precej otokov in celo Zadar, če izstopi iz centralnih sil in se priključi Antanti (tajni londonski sporazum). In od tega spretni italijanski diplomati po vojni niso odstopali, zahtevali so še celo več, kot bi jim glede na njihov delež pri zmagi zaveznikov sploh pripadalo. Med osmoljenci globalne visoke politike v kaotičnih razmerah po koncu prve svetovne vojne je bila zagotovo Primorska. Z mirovno pogodbo med Kraljevino SHS in Italijo so jo enostavno 'prepisali' k Italiji. Pogodbo so podpisali 12. novembra 1920 v ligurijskem letovišču Rapallo.

Po koncu 2. svetovne vojne se je med pogajanji o mirovni pogodbi z Italijo vnela razprava, kako naj bo znova razdeljeno to ozemlje. Mirovna konferenca je potekala v Parizu, pogodbo je podpisalo 22 držav in sicer 10. februarja 1947, v veljavo pa je mirovna pogodba stopila 15. septembra. Takratni Jugoslaviji je ob Primorski pripadla tudi Istra južno od Mirne, Reka, Zadar in otoki, medtem ko je Italija obdržala Kanalsko dolino, Rezijo, Beneško Slovenijo, Gorico in njeno okolico. Na širšem območju Trsta pa je nastalo Svobodno tržaško območje, razdeljeno na coni A in B. Cona A je 5. oktobra 1954 z Londonskim sporazumom prešla pod Italijo, cona B pa pod Jugoslavijo.

15. september je bil kot državni praznik uzakonjen leta 2006, ni pa dela prost dan. Zato bo osrednja letošnja proslava v soboto, 17. septembra. Proslavo bo tokrat gostila Postojna, saj se primorske občine letno izmenjuje pri organizaciji proslave. Prizorišče bo na parkirišču pred Primorko, pričakujejo pa 10 tisoč ljudi. Slavnostni govornik bo akademik in pesnik Ciril Zlobec. Prireditev z začetkom ob 11. uri bo potekala pod sloganom Primorska.srčna. Kulturni program je sestavljen iz treh delov, pogledu na preteklost, sedanjost in prihodnost Primorske in njenih prebivalcev. Prireditev so finančno podprle vse primorske občine.