Europeana: Med 10 najvidnejšimi tudi Pilon

datum: 19.07.2016
kategorija: Novice

V letošnjem aprilu je v okviru Evropske digitalne spletne platforme zaživel projekt Europeana 280, katerega namen je promocija bogate evropske kulturne dediščine. Ta teden portal izpostavlja slovenske avtorje, med 10 najvidnejšimi je tudi Veno Pilon.

 Europeana in Evropska komisija sta povabili države članice, da sodelujejo v kampanji Europeana 280 ter predlagajo do 10 najvidnejših umetniških del iz obdobja od 1200 do 1960, ki jih hrani njihova država. Ministrstvo za kulturo je v sodelovanju z Narodno galerijo in Moderno galerijo pripravilo izbor 10 prominentnih del slovenske umetnosti, ki so dostopna v okviru projekta. Objavljena so dela Kavčiča, Karingerja, Preglja, Tominca, Stupice, Almanacha, Pogačnika in našega Vena Pilona, ki se predstavlja s Čipkarico (portret Štefke Batičeve). 

V slovenskem tednu so dela slovenskih avtorjev izpostavljena tudi na vstopni strani. Pobrskajte!