NUSZ je letos odmerjen na osnovi podatkov GURS-a

datum: 12.07.2016
kategorija: Novice

Na položnicah za Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), ki so jih prejšnji teden dobili lastniki hiš in stanovanj, so nekateri prejeli višje zneske kot prejšnja leta. Do razlik prihaja zaradi zajema (usklajevanja) s podatki GURS-a (Geodetske uprave Republike Slovenije), se pravi iz popisa, ki je bil opravljen za potrebe davka na nepremičnine.

 

Pri letošnji odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) Občina Ajdovščina ni dvignila vrednosti točke, pa tudi drugih postavk iz odloka ni spreminjala. Sledila je le navodilom Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za finance, da se pri odmeri NUSZ za leto 2016 uporablja podatke iz uradnih evidenc, ki so bili narejeni za potrebe davka na nepremičnine, ki, kot je znano, ni (še) stopil v veljavo.

Občina je doslej pri odmeri NUSZ v glavnem uporabljala podatke iz leta 2005 iz tedaj dostopnih evidenc, največkrat pa so jih občini sporočali lastniki sami. Tedaj so nekateri lastniki prijavili le bivalne prostore (kuhinja, dnevna soba, spalnice itd.), ne pa tudi ostalih funkcionalnih prostorov kot so garaže, kurilnice, shrambe, hodniki, balkoni …), ki pa so jih popisovalci leta 2013 popisali in so tako v uradnih evidencah. Nekateri so poslali le podatke o tlorisni površini pritličja, ne pa tudi podatkov o prostorih v nadstropjih itd. V takih primerih je dejanska površina bivalnih prostorov lahko bistveno večja, tudi za 100 %. V tem času je lahko prišlo tudi do lastniških sprememb itd, seveda pa je tudi možno, da vsi popisovalci niso uporabljali iste metodologije.

Če imajo občani glede letošnje odmere pripombe ali vprašanja, se lahko zglasijo na občini v Oddelku za okolje in prostor v času uradnih ur. V pomoč jim bo že tudi informativni izračun davka na nepremičnine, ki so ga prejeli v začetku leta 2014, dostopen pa je tudi na spletu.

Občina je pri odmeri NUSZ razdeljena na štiri cone, pri čemer lastniki v ožjem središču mesta plačujejo na kvadratni meter največ, najmanj pa so točkovani zaselki na podeželju. So pa nekatera naselja dobila dodatne točke (in s tem nekaj evrov višjo položnico) tudi na račun priklopa na kanalizacijo (denimo Budanje) ali zemeljski plin. Tako plačujejo lastniki za 100 m2 stanovanjske površine v središču Ajdovščine 68 evrov, v preostalem delu mesta 50, v večjih naseljih (recimo Lokavec ali Črniče) 36 in na Kovku 31 evrov.

Pa še to – višina NUSZ v občini Ajdovščina je primerljiva s podobnimi občinami.