Moja pobuda: zbiranje pobud končano, vabljeni k glasovanju

datum: 02.06.2016
kategorija: Novice

Do 31. maja, ko se je iztekel rok za podajanje pobud v okviru participativnega proračuna v Občini Ajdovščina, je na občino prispelo natančno 99 pobud, kar je preseglo napovedi tudi največjih optimistov. Ustreznost pobud zdaj preverjajo strokovne službe občine, zadnjo selekcijo pa bo opravila Komisija za vloge in pobude občanov. Glasovanja po KS bodo v nedeljo, 19. junija.

Od 3. do 19. maja se je po različnih krajih občine zvrstilo 12 delavnic, katerih namen je bil informirati občane o projektu, prispevati k inovativnosti pobud in povezati predlagatelje vsebinsko sorodnih pobud med seboj. Delavnic se je udeležilo okoli 250 občank in občanov. Devet delavnic je potekalo na Predmeji, Colu, Planini, Brjah, Budanjah, Lokavcu, Cesti, Selu in v Ajdovščini, tri dodatne pa so bile namenjene dijakom srednje šole Veno Pilon.

Na delavnicah je bilo moč slišati zelo različne in zanimive pobude. Namen projekta je bil pridobiti tako infrastrukturne kot tudi vsebinske predloge, kar se je tudi zgodilo. Med drugim je bilo na delavnicah predlagano urejanje kolesarskih poti, učnih centrov, vaških jeder, otroških igrišč in počitniškega varstva otrok, postajališč za avtodome in parkirišč, postavitev informativnih tabel, ohranjanje tehnične dediščine. Domišljiji občank in občanov praktično ni bilo videti konca in zdi se, da bodo glavno oviro pri realizaciji predstavljale finančne omejitve pobud. Vsaka pobuda je namreč navzgor omejena na 15.000 evrov, le za pobude, ki vključujejo več krajevnih skupnosti, je na voljo 25.000 evrov.

Kako naprej?

V prvi polovici junija bodo vsa gospodinjstva prejela vabila na glasovanje s seznami vseh predlaganih in vsebinsko ustreznih pobud s tistega območja. Glasovanje bo potekalo v nedeljo, 19. junija 2016 med 8. in 12. uro, pobude, ki bodo prejele največ točk, pa bodo umeščene v proračuna za leti 2017 in 2018.

Moja pobuda je projekt uresničevanja participativnega proračuna v Občini Ajdovščina. Gre za sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani.

V občini Ajdovščina bo tako dober odstotek občinskih proračunov v letih 2017 in 2018 namenjen za projekte, ki po mnenju občank in občanov najbolj izboljšujejo kakovost življenja v občini. Skupno bodo občani v proračuna uvrstili vsaj 18 projektov – odvisno od njihove vrednosti - v skupni višini do 360.000 EUR.