Občini Ajdovščina in Vipava skupaj v Zeleni shemi slovenskega turizma

datum: 12.05.2016
kategorija: Novice

Občini Ajdovščina in Vipava sta se kot destinacija Vipavska dolina skupaj vključili v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST) ter s tem pridobitev znaka Slovenia Green Destination. Glavni pristopni dokument je listina 'Zelena politika slovenskega turizma', ki jo bosta župana Tadej Beočanin in Ivan Princes uradno podpisala v petek, ob simbolnem odprtju 'zelene' polnilnice za električna vozila na parkirišču za starim mlinom.

Dokument 'Zelena politika slovenskega turizma' bo destinacijo Vipavska dolina s tem podpisom zavezoval k spoštovanju desetih načel, s katerimi se bo skupaj s ponudniki trudila za trajnostni razvoj (načela so v priponki).

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in ekonomskem, namenjen tako turističnim območjem kot tudi ponudnikom.

Gre za kompleksen sistem, sestavljen iz več korakov in orodij. Prvi korak je imenovanje koordinatorja projekta; to je Janja Jazbar, ki bo odgovorna za izvedbo celotnega postopka. Ta bo predvidoma zaključen do konca letošnjega leta.

V nadaljevanju leta nas čaka več korakov - od pridobivanja podpore v lokalnem okolju prek zbiranja in analize podatkov do priprave končnih poročil. Z izvedbo celotnega postopka bomo pridobili celovit vpogled v trajnost destinacije in mednarodno primerljivo oceno, pa tudi nabor ustreznih ukrepov za izboljšave v prihodnosti. Poleg tega se bomo s pridobitvijo znaka Slovenia Green Destination na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj turističnih organizacij. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja. Nenazadnje pa so v tem procesu ključni tudi vsi, ki v destinaciji živijo. Izrednega pomena je namreč, da je destinacija najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in živimo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki jo obiščejo.

Foto Damjan Vidic