Splet sprehajalnih poti ob bregovih Hublja in Lokavščka

datum: 28.04.2016
kategorija: Novice

Občinski projekt urejanja rekreacijskih poti ob Hublju in Lokavščku se je uspešno končal v veselje sprehajalcev, ki so splet poti v mestu in bližnji okolici takoj vzeli za svoje. Ob lepem vremenu poti nikoli ne samujejo, pa naj gre za upokojence, mamice z vozički, tekače ali ljubitelje gibanja v naravi.

Najprej je bila urejena pot od ajdovskega bazena do zaselka Čohi v Lokavcu, v celoti desno ob Lokavščku. Dolga je dobra dva kilometra in sledi trasi, ki je bila v katastru že prej vrisana kot javna pot. Kljub temu je bilo potrebnih nekaj gradbenih posegov, ne zgolj nasutje, medtem ko dva potoka, ki se stekata v Lokavšček, prečita leseni brvi. Za morebiten oddih so postavljene zanimivo oblikovane lesene klopi. Pri Čohih je logična navezava po cesti do izvira Hublja, od tam pa spust mimo Fužin po Cesti IV prekomorske do mesta ali po naravoslovni učni poti na Vilharjevo ulico. Seveda je moč izbrati tudi obratno smer ali vmesne povezave skozi Pale ali čez Školj.

V nadaljevanju je bil urejen tudi drugi del mestne poti ob levem bregu Hublja, od Rizzatove vile do obvoznice. Pot odstira nove poglede tako na mrzlo reko kot tudi na ajdovsko industrijo. Povečan pretok ljudi je spodbudil odgovorne v podjetjih, da so nekoliko poskrbeli za lepši izgled dvorišč … jih pa čaka še precej dela. Kakorkoli, pot se pod obvoznico spaja z že zelo uveljavljenim in med rekreativnimi tekači priljubljenim pet kilometrskim krogom. Seveda je razdalje poljubno raztegniti do Vipave, Slapa ali Žabelj in naprej. Te trase so še posebej priljubljene med kolesarji.

Dobrodošlo vez med obema daljšima trasama predstavlja še nekaj sto metrov dolga potka od mosta čez Hubelj pri starem mlinu navzgor mimo počivališča za kolesarje in novega parkirišča, mimo sotočja Hublja in Lokavščka na Vilharjevo ulico.

Skratka, vsakdo si lahko izbere sebi primerno traso, daljšo, krajšo, zgolj za sprehod na svežem zraku ali pa le za posedanje na klopcah ob hladu iz vodne struge.

ep