Nov odlok o turistični taksi, lani 16 tisoč nočitev

datum: 29.03.2016
kategorija: Novice

Na zadnji seji občinskega sveta so svetniki sprejeli nov odlok o turistični taksi. Nadomestil bo starega še iz leta 1998, medtem pa se je spremenila tudi zakonodaja na tem področju in so bile potrebne uskladitve.

 

Po novem odloku polovično turistično takso plačujejo mladi od 7. do 18. leta starosti; člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih včlanjenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF; vrhunski športniki na pripravah in tekmovanjih ter turisti v kampih. Od prejšnjega se novi odlok razlikuje tudi po tem, da uvaja nadzor in sankcioniranje kršiteljev določil odloka. Sredstva iz naslova turistične takse so prihodek proračuna Občine Ajdovščina, porabijo pa se lahko samo za spodbujanja razvoja turizma v občini. Lani se je v proračun nateklo dobrih 20 tisoč evrov, saj so našteli nekaj več kot 16 tisoč nočitev.

Veliko večino nočitev še vedno beležijo v hotelu Gold klub (okroglih deset tisoč), na drugem mestu je mladinski hotel (hostel) v Palah (2660), sledijo pa tudi že zasebni ponudniki apartmajev oziroma sob. V kampu na Policah so poleti našteli dobrih 500 nočitev. Zanimivo je, da poletje po nočitvah sploh ne izstopa posebej in so nočitve dokaj enakomerno razporejene po vseh mesecih leta. Glede na strukturo gostov v Gold klubu je najboljši mesec pričakovano avgust, najšibkejši mesec pa je nekoliko nepričakovano junij.