Izkoristite 15 milijonov evrov iz Ekosklada

datum: 15.03.2016
kategorija: Novice

Januarja 2016 je bila v Ajdovščini odprta nova pisarna mreže ENSVET, ki je že takoj uspešno začela s prvimi svetovanji občanom. Obisk pisarne je celo nad pričakovanji. Teme svetovanj v mesecu februarju so bile predvsem energetske prenove stavb in možnosti pridobitve nepovratnih spodbud.

ENSVET je program brezplačnega energetskega svetovanja za občane. V pisarnah mreže delujejo usposobljeni neodvisni energetski svetovalci, ki z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjskih stavbah.

Iz pisarne v Ajdovščini obveščajo, da je Ekosklad že objavil javni poziv o novih nepovratnih spodbudah. Skupna višina sredstev znaša 15,8 milijona evrov, občani pa ji lahko dobijo za rabo obnovljivih virov in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb. Nabor naložb, ki so upravičene do spodbud, je širok in zajema vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi, kurilne naprave na lesno biomaso, toplotne črpalke, priključitev starejše eno ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije, toplotno izolacijo fasade, strehe, zamenjavo stavbnega pohištva z energijsko bolj učinkovitim, pa tudi za nakup ali obnovo skoraj nič energijske hiše.

Običajno znašajo spodbude v višini 20 % priznanih stroškov naložbe, če pa vloga vsebuje več kot tri ukrepe, je možno pridobiti do 30 % vrednosti naložbe.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo, lastniki, solastniki, družinski člani ali celo najemniki nepremičnine.

Celotno razpisno dokumentacijo lahko pridobite na spletnem naslovu

https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=25

Seveda pa lahko še več informacij o tem razpisu in vseh drugih vprašanjih s področja energetskega svetovanja pridobite osebno v pisarni mreže ENSVET, v prvem nadstropju stare občinske stavbe na Gregorčičevi 20 v Ajdovščini, kjer vam bosta energetska svetovalca brezplačno svetovala in odgovorila na vsa vaša vprašanja s področja energetike. Za občane je pisarna odprta ob četrtkih od 15.00 do 19.00, po predhodni najavi na 05 36 59 110.