Število podjetij v regiji narašča

datum: 12.03.2016
kategorija: Novice

Gospodarstvo severnoprimorske regije je v letu 2015 zaznalo rahlo okrevanje, vsaj tako kažejo najnovejši statistični podatki AJPES-a.

V regiji so ob koncu leta 2015 našteli 11.970 registriranih poslovnih subjektov, kar je za odstotek več kot leto poprej. Za en odstotek je več tudi samostojnih podjetnikov (5.494), medtem ko se je število gospodarskih družb povečalo za dva odstotka in jih je zdaj 3.470. Zaposlujejo nekaj manj kot 25 tisoč ljudi. Na območju občine Ajdovščina deluje 414 družb, od tega je 394 mikro, 12 majhnih, 6 srednjih in dve veliki podjetji. Skupaj je zaposlenih dobrih 2.500 ljudi, od tega že več kot 40 % v mikro podjetjih (do 10 zaposlenih). 

Lani so stečajne postopke uvedli za 38 gospodarskih družb iz regije, enajst manj kot leta 2014.