Za nova delovna mesta

datum: 23.02.2016
kategorija: Novice

V iskanju in ustvarjanju novih poslovnih priložnosti si občina Ajdovščina pospešeno prizadeva ustvariti ugodno podporno okolje za nova podjetja, za razvoj podjetniške in obrtne dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest. Tako bodo vlagatelji v občini Ajdovščina deležni velikih ugodnosti. Nekateri razpisi so že objavljeni v sosednjem stolpcu na levi, v tiskani obliki bodo objavljeni še v časopisu Latnik, ki izide v petek.

Da bi privabila nove investitorje, občina sofinancira kupnino za zemljišča v lasti občine in sicer celo do 100 %, vendar mora investitor odpreti najmanj deset delovnih mest, pri čemer je prag eno novo trajno delovno mesto na 200 m2. V praksi to pomeni, da investitorju ne bi bilo treba kupiti zemljišča, če bi na površini dveh hektarjev zagotovil sto delovnih mest.

Občina spodbuja gradnjo ali širitev poslovnih in proizvodnih objektov v obstoječih in novih poslovnih conah tudi z oprostitvijo komunalnega prispevka (tudi do 100 %).

Spodbudo pri odpiranju novih trajnih delovnih mest predstavljajo subvencije, ki 'pokrijejo' do 75 % stroškov prispevkov delodajalca za prvi dve leti novih zaposlitev, sklenjenih za obdobje vsaj treh let. Že uveljavljen ukrep je subvencioniranje obrestne mere za najete kredite - namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v novogradnjo ali obnovo proizvajalnih in storitvenih zmogljivosti ter opreme za opravljanje dejavnosti in za nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).

Prav tako bo občina podpirala promocijske in sejemske nastope podjetij in obrtnikov in pokrila 50 % najemnine za sejemski prostor. Poslovne prostore, ki so prazni ali zasedeni z neustrezno dejavnostjo bo občina ponudila za gospodarske dejavnosti in sicer z znižano najemnino.