Ustanovljen Svet za turizem

datum: 15.01.2016
kategorija: Novice

V tem tednu je potekala prva, konstitutivna seja novoustanovljenega Sveta za turizem. To je eno od posvetovalnih teles župana, v nadaljevanju pa bodo podobne posvetovalne skupine ustanovljene še za druga pomembna področja dela občine.

Občina Ajdovščina je razvoj turizma uvrstila med ključne prioritete gospodarskega razvoja. Konec leta 2016 je bila tako predstavljena blagovna znamka Vipavska dolina, pred dnevi pa še posvetovalno telo, ki bo v pomoč županu in občinski politiki pri načrtovanju razvoja.

Svet za turizem sestavljajo posamezniki, strokovnjaki in aktivni podjetniki v turizmu. Sestavo Sveta si lahko ogledate tu. Naloge posvetovalne skupine pa bodo svetovanje županu pri oblikovanju in izvedbi ukrepov s področja turizma, sodelovanje pri pripravi strategije razvoja turizma in pripadajočih akcijskih načrtov ter nabor turističnih vsebinskih, podpornih in infrastrukturnih ukrepov in projektov občine.

Svet se bo sestajal po potrebi, začenjajo pa z zahtevno nalogo, saj je v pripravi strategija razvoja turizma.