Desetletje v soju Zarje

datum: 25.11.2015
kategorija: Novice

Dramsko pevska skupina Zarja, ki deluje pod okriljem Društva upokojencev Ajdovščina, je v novembru praznovala 10. obletnico ustvarjanja.

Zarja 10 letSkupina se je pred desetimi leti ustanovila predvsem z namenom, da bi še popestrila kulturni program prireditev Društva upokojencev, kot dramska dopolnitev petju zbora Večernice. Skozi desetletje pa je močno presegla ta cilj. Ob uprizarjanju dramskih besedil je skupina močna tudi v ljudskem petju. Dodatne energije pa upokojenkam in upokojencem, članom skupine Zarja, dajejo najmlajši – poslanstvo skupine je namreč tudi medgeneracijsko sodelovanje - tako skorajda ne mine nastop Zarje brez sodelovanja šolarjev iz OŠ Šturje.

Zarja 10 letIn nastopov ne manjka – če so v ustanovnem letu 2005 štirje igralci pod mentorstvom Jožice Mozetič enkrat uprizorili skeč Muc gospe Vriskove, se je že prihodnje leto zvrstilo kar 13 nastopov. Skupina se je večala, nastajale so nove dramske uprizoritve, pa interpretacije pesniških in proznih del domačih literatov. Posebno je bilo leto 2011, ko se je dejavnost skupine iz dramske razširila še na petje, dramski mentorici Jožici Mozetič pa se je pridružila Marija Terčelj, ki članice uči peti. Nastajale so nove zgodbe, dramski prizori, osvajali so nove pesmi, prihajali so novi člani, drugi odhajali … Lani je skupina opravila kar 33 različnih Zarja 10 letnastopov, letos pa do novembra že 42! Trenutno šteje 13 članov, s katerimi vadita dve mentorici in harmonikaša.

Da je skupina nadvse popularna med domačo publiko, je dokazala tudi do zadnjega kotička napolnjena Dvorana prve slovenske vlade, kjer je Zarja 21. novembra priredila rojstnodnevno praznovanje, tudi tokrat v sodelovanju z mladimi prijatelji, odličnimi folkloristi iz OŠ Šturje.

Predsednica Društva upokojencev Ajdovščina Metka Marušič se je v svojem nagovoru zahvalila skupini, ki je pred desetimi leti Zarja 10 letnastala prav na njeno pobudo, v šali pa se je tudi opravičila, ker jih preveč priganja. Tudi župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin je pohvalil kulturne aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju, še posebej pa je vesel medgeneracijskega sodelovanja, ki ga skupina tako skrbno neguje. Mladi dajejo starejšim energijo in voljo, starejši pa mladim lahko ponudijo svoje bogate izkušnje.

Ob deseti obletnici Zarje je izšel tudi zbornik, ki delo skupine ohranja za zgodovino. Članice in člani pa z novimi vizijami veselo vstopajo v novo desetletje.