Predlog novega Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina

datum: 09.10.2015
kategorija: Novice

Predlog novega Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Ajdovščina je usklajen z Izvedbenim načrtom nacionalnega programa, ki je nastal na podlagi leta 2014 sprejete Resolucije o nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014 do 2023. Vabljeni na javno obravnavo, ki bo potekala v četrtek, 15. oktobra 2015, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

Predlog Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina