Za varno delo v gozdu

datum: 17.08.2015
kategorija: Novice

Zavod za gozdove Slovenije prireja brezplačne tečaje za varno delo v gozdu. Usposabljanje je namenjeno lastnikom, zakupnikom in uporabnikom gozdov ter zaposlenim pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirana za gozdarsko dejavnost in potrebujejo znanja s področja varnega dela v gozdu.

Cilj usposabljanja je zmanjšanje števila nezgod med lastniki gozdov in neprofesionalnimi izvajalci del v gozdovih ter povečanju njihove učinkovitosti pri delu v gozdu.

Dvodnevni tečaj varnega dela z motorno žago (16 ur) – bo v Ajdovščini 10. in 11. septembra. Udeleženci se na usposabljanje prijavijo pisno z vlogo in izjavo, ki jo posredujejo na Območne enote Zavoda za gozdove Slovenije. Usposabljanja se lahko udeležijo le z ustrezno osebno varovalno opremo (najmanj gozdarska zaščitna čelada, zaščitne rokavice, proti vrezne hlače in ustrezna obutev) in lastno motorno žago. Starost udeležencev je najmanj 16 let. Usposabljanja so brezplačna, izvzeta sta prehrana in nezgodno zavarovanje.

Usposabljanje za varno delo s traktorjem (teoretični in praktični del) bo 16. septembra izvajala krajevna enota Zavoda za gozdove Gorica, 9. oktobra pa enota Idrija.