Ob Mednarodnem dnevu mladih

datum: 12.08.2015
kategorija: Novice

Generalna skupščina OZN je leta 1999 razglasila 12. avgust za Mednarodni dan mladih z namenom, da tudi mladi dobijo dan, ko lahko še posebej opozorijo na svojo vlogo, pravice in dolžnosti ter tudi težave, s katerimi se srečujejo v današnji družbi. Mednarodni dan mladih je del širšega Svetovnega akcijskega programa za mladino, katerega cilj je promoviranje blaginje ter načina življenja mladih.

Osrednja tema letošnjega dne je aktivno državljanstvo oz. družbeno udejstvovanje mladih. Temeljno sporočilo je, da je potrebno mlade iz vsega sveta opolnomočiti in jim omogočiti, da sooblikujejo družbo in sodelujejo pri odločanju v demokratičnih procesih. Na tem področju je ajdovska občina že storila korak naprej, saj so se mladi skozi različne organizacije in društva dobro organizirali in odločevalcem jasno zarisali svoja pričakovanja. Njihov glas se sliši pri odločanju na lokalnem nivoju, ko gre za problematiko, ki zadeva mlade. Dobra osnova je med mladimi široko oblikovana Strategija za mlade, ki jo je sprejel tudi občinski svet.

»Mladi so najpomembnejši razvojni potencial družbe. Prav je, da se tega zavedajo vsi, ki imajo možnost vplivati na položaj mladih v družbi,« pravi ajdovski župan Tadej Beočanin, eden najmlajših županov v Sloveniji. »Mladi se v svojem prehajanju v odraslost srečujejo z mnogimi ovirami, ki jim onemogočajo neodvisnost in upočasnjujejo prevzemanje vlog. Le neodvisen človek lahko popolnoma prevzame odgovornost za lastno prihodnost; uresničuje svoje cilje v zasebnem življenju in hkrati kot odgovoren državljan izpolnjuje svojo vlogo v družbi,« dodaja župan.

Ob tem je nujno poudariti vlogo mladinskih organizacij ter društev, ki so izjemno pomembno okolje za pridobivanje kompetenc za nadaljnje življenje in delo ter ključni instrument zastopanja interesov mladih: »Nenazadnje iz mladinskega sektorja izhajam tudi sam. V ajdovski občini se na tem področju res veliko dogaja in ponosni smo lahko na Mladinski svet Ajdovščina, na Mladinski center Hišo mladih in druga mladinska društva ter zavode, ki dokazujejo in hkrati ozaveščajo javnost, kakšne so koristi družbe, če so mladi dejavni. Mladi nesporno vnašajo svežino, nove ideje in energijo in lahko ogromno prispevajo k napredku v družbi,« ob Mednarodnem dnevu mladih razmišlja župan Tadej Beočanin.

Definicija 'mladih'

Združeni narodi štejejo za mlade tiste osebe, ki so stare od 15 do 24 let. Urad RS za mladino ter Zavod RS za zaposlovanje pa uvrščata med mlade tiste, ki so stari od 15 do 29 let. Delež te starostne skupine med prebivalci Slovenije se suče okrog 17 % mladih. Visokošolsko izobrazbo ima 15 % mladih, srednjo 55 %, 30 % pa osnovnošolsko.

Stopnja brezposelnosti med mladimi v Evropski uniji v povprečju znaša 18,5 %, se pa med članicami zelo razlikuje. Slovenija je za spoznanje nad povprečjem, Nemčija nosi zastavo v pozitivnem smislu (7,3 %), Grčija pa z 48,7 % štrli na drugi strani. Žal se je samo lani iz Slovenije odselilo kar 3.342 mladih oseb.