Začenja se akcija odpisa dolgov

datum: 03.08.2015
kategorija: Novice

Sredi julija je bil sprejet Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpisa dolgov. Obrazci za odpis že na voljo, Občina Ajdovščina bo vloge sprejemala od 1. septembra.

Zakon omogoča sporazumen odpis dolga, brez davčnih posledic za upnika, ki pristopi k podpisu Sporazuma o odpisu dolgov. Odpisane bodo lahko terjatve, zapadle do konca leta 2013 – predvsem redni mesečni stroški (položnice iz šol in vrtcev, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, elektrika, voda, bančni stroški …). Dolgovi bodo odpisani tistim dolžnikom, ki so bili v prvi polovici leta 2015 prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega ali veteranskega dodatka. 

Občina Ajdovščina je trenutno v dogovarjanjih z javnimi zavodi. Zaradi počitnic so komunikacije nekoliko otežene, zagotovo pa bo večina ajdovskih javnih zavodov še pred koncem avgusta podpisala sporazum. Vloge za odpis dolgov, vezanih na Občino, bodo občanke in občani lahko vlagali od 1. septembra naprej. Vse vloge bodo enakovredno obravnavne.

Obrazci so na voljo na spletni strani Paket pomoči, kjer boste našli tudi seznam podpisnikov Sporazuma o odpisu dolgov ter vrsto drugih uporabnih informacij.